VÄLKOMMEN TILL

Båtbyggarnas Hus

BÅTBYGGARNAS HUS

VILLKOR FÖR VINTERPLATS

Hyrestid:

• Plats, inomhus alternativt under skärmtak eller inhägnad gårdsplan under tiden I september — 31 maj.

• Erhållen plats förlängs automatiskt från år till år.

• Eventuell avflyttning eller platsändring skall meddelas före 1 augusti.

• Vi förbehåller oss rätten att debitera icke rättidigt uppsagd vinterplats.

Hyran omfattar:

• Plats inomhus eller under skärmtak förutsätter egen eller hyrd vagn.

• Rangering från och till lyftplats, samt inom fastigheten för platsoptimering.

• Vatten med tillgång till högtryck.

• EI för arbetsverktyg och batteriladdning

• Container för blandsopor — OBS - ej för miljöfarligt avfall eller kompost.

Säkerhetsföreskrifter i enighet med fastighetens försäkringsbolag LF:

• Var och en skall ha uthyrarens tillåtelse att vistas i lokalen innan tillträde.

• Rökning är ej tillåten i lokalerna. Med lokal menas Verkstadshall, Varmförråd och Skärmtaksutrymme.

• Ingen el får vara ansluten när lokalen är obevakad, dock får batteriladdare vara ansluten under kortare tid, förutsatt att anslutningen förses med jordfelsbrytare.

• Uppvärmningsanordning, lös eller fast monterad, får inte vara ansluten när lokalen är obevakad.

• Öppen eld, svetsning eller bruk av varmluftspistol får endast förekomma om arbetet bevakas av brandvakt och reglerna för "heta arbeten" tillämpas.

• Brandfarlig vätska liksom brandfarliga färger får endast förvaras i för ändamålet avsett färgrum, gasbehållare skall förvaras i maskinverkstaden och eventuellt drivmedel får endast förvaras i fast monterad bränsletank. Batteripoler på ackumulatorer bör vara bortkopplade och laddning av batterier får endast förekomma då jordfelsbrytare är inkopplad (se ovan).

• Tillfällig belysning skall utgöras av felfria sladdlampor eller lysrörslampor.

• Halogenstrålkastare får ej användas obevakade.

• Lokalen återställs och arbetsplatsen städas efter arbetsdagens slut.

• Hyresgästen är skyldig att hålla godset försäkrat.


Med hopp om att denna information och dessa säkerhetsföreskrifter skall bidra till gemensam trivsel och hög säkerhetsnivå.

Välkommen till Båtbyggarnas Hus