VÄLKOMMEN TILL

Båtbyggarnas Hus

Upptag / sjösättning

Förfrågan om upptag eller sjösättning.


1

Personuppgifter
Förnamn:
Efternamn:
Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX):
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
E-postadress:
Telefonnummer:

2

Upptag eller sjösättning
Upptag/sjösättning:
Vagn?
Övrigt meddelande Meddelande (ej obligatoriskt):