VÄLKOMMEN TILL

Båtbyggarnas Hus

Sommarparkering

Förfrågan om sommarparkering.


1

Personuppgifter
Kundnummer:
Förnamn:
Efternamn:
Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX):
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
E-postadress:
Telefonnummer:

2

Välj period
OBS! Vill du hyra parkering i 1 månad så väljer du samma månad i båda fälten
Från:
Till:
Övrigt meddelande Meddelande (ej obligatoriskt):